diumenge, 28 de febrer del 2010

CONVOCATS ELS PREMIS LITERARIS 2010 DE "LA GARROFERA"

X premi “ENRIC VALOR” DE NARRATIVA
VI premi “ANTONI FERRER" DE POESIA

Bases

1. El Premi de Narrativa “Enric Valor” està dotat amb 500 € i es concedirà a la millor obra de narrativa escrita en valencià entre les presentades a concurs. Les obres hauran de ser originals i inèdites, i no poden haver estat guardonades en cap altre certamen. Els participants hauran de presentar els originals en tres còpies impreses degudament enquadernades; el tipus de lletra serà Arial 12 i hauran de tindre una extensió mínima de 10 fulls i màxima de 15 fulls DIN A-4, a doble espai per una cara.
2. El Premi de Poesia “Antoni Ferrer” està dotat amb 500 € i es concedirà al millor treball de poesia escrit en valencià entre els presentats a concurs. Les obres hauran de ser originals i inèdites, i no poden haver estat guardonades en cap altre certamen. Els participants hauran de presentar els originals en tres còpies impreses degudament enquadernades; el tipus de lletra serà Arial 12, el format DIN A-4, a doble espai per una cara, i hauran de tindre una extensió mínima de 80 versos i màxima de 100 versos.
3. Tots els concursants s’hi han de presentar amb pseudònim. Als treballs impresos, hi han de constar el nom del premi, la modalitat de participació i el títol de l’obra amb el pseudònim del concursant. Dins d’un sobre tancat, hi han de constar les dades personals de l’autor o autora (nom i cognoms, adreça, telèfon, adreça electrònica, i una fotocòpia del DNI de l’autor o autora), que només s’obrirà en el supòsit de ser l’obra premiada. També s’acompanyarà d’una declaració formal en què es faça constar que l’obra no ha estat premiada en cap altre certamen.
4. El tema dels treballs dels premis serà lliure. Es presentaran personalment o per correu postal, abans del 30 d’abril de 2010 a: ASSOCIACIÓ CULTURAL “LA GARROFERA”, C/. Cervantes, 34. CP. 46690 l’Alcúdia de Crespins (València). Caldrà fer constar al sobre la categoria al premi que s’opta.
5. Els premis seran atorgats en el marc de la celebració de les festes patronals de Sant Onofre el dissabte 19 de juny de 2010, en el transcurs d’un acte públic, l’hora i lloc del qual s’anunciarà prèviament. Els guanyadors es comprometen a assistir personalment a l’acte de lliurament.
6. El jurat de narrativa estarà format pels escriptors Xavier Aliaga, Toni Cucarella i Vicent Enric Belda i el de poesia per especialistes en valencià i membres de les entitats col•laboradores i de l’Associació Cultural “La Garrofera” de l’Alcúdia de Crespins.
7. El veredicte del jurat serà inapel•lable. Els premis podran quedar deserts. A més, el jurat podrà resoldre tota qüestió de la seua competència que no haja quedat establerta de forma explícita en aquestes bases. La decisió del Jurat es farà pública als mitjans de comunicació.
8. L’Associacio Cultural “La Garrofera” es reserva el dret a publicar l’obra premiada. El termini màxim per a la publicació serà d’un any. Passat aquest els autors poden publicar l’obra amb qualsevol editorial, tot i que han de fer constar el guardó rebut. Els originals no premiats es destruiran.
9. El fet de presentar-se al premi suposa l’expressa conformitat dels autors amb aquestes bases.

dijous, 18 de febrer del 2010

dimecres, 3 de febrer del 2010

CLUB DE LECTURA: "El soroll de la resta" de Francesc Bodí


La trobada serà el proper divendres, 5 de febrer, a les 19:00, a les aules de l'ESCOLA D'ADULTS de l'Alcúdia de Crespins (plaça Ausiàs March, a dalt de la llar de jubilats) i comptarem amb la presència de l'autor.